Združenie Lajosa Pongrácza

Adresa: Hlavné nám. č. 1, Šahy; tel.: 036/7413706, 036/7413514

Štatutárny zástupca: Tibor Lendvay

Členovia predstavenstva: Róbert Rakyta, Ing. Ildikó Sťahulová,

Ing. František Danis

Počet členov: 20

Občianske združenie:

  • je zriadené na podporu kultúry, školstva, duchovného života obyvateľov žijúcich v Šahách a jeho okolí

  • vyvíja aktivitu na oboznámenie životného diela Lajosa Pongrácza, významnej osobnosti mesta z 19. storočia

  • podporuje akcie a podujatia, ktoré napomáhajú rozvoju miestnych slovensko–maďarských vzťahov formou prednášok, konferencií, seminárov a exkurzií