Poľovnícke združenie Olvár

Adresa: Hontianska cesta 56, Šahy

Štatutárny zástupca: Ing. Karol Várady, tel.: 0905-204735

Ďalší kontakt: Mgr. Štefan Spanyár, Vajanského 20, Šahy, tel. 036/7411515

Členovia výboru:

  • Ing. K. Várady – predseda

  • Mgr. Š. Spanyár – poľovný hospodár

  • Ing. Š. Lisoň – finančný hospodár

  • Mgr. Stanislav Ličko – tajomník

  • P. Taraba – pomocný poľovný hospodár

Počet členov: 20

Zameraním je chovať a ochraňovať zver, loviť do výšky plánu lovu a – nakoľko úživnosť revíru je veľmi dobrá – udržať normované kmeňové stavy raticovej, ale i malej zveri a kvalitatívne zlepšiť jej populácie.