Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Šahách

Adresa: Jozef Mészáros, Ul. Sipossa č. 31, Šahy; tel. 036/7413923

Štatutárny zástupca: Oblastný výbor SZCH, Levice, SNP č. 5

Členovia výboru:

  • Jozef Mészáros – predseda

  • Ing. Zuzana Kočiová – podpredseda

  • Marian Mihalovič – tajomník

  • Árpád Záhorsky – pokladník

Počet členov: 20

Slovenský zväz chovateľov sa zameriava na propagovanie a zušľachťovanie čistokrvných zvierat, usporadúvanie výstav s chovateľskou tematikou.