Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Šahách

Adresa: K. Mikszátha 11, Šahy; tel. 036/7413037

Štatutárny zástupca: Mária Mihalčáková

Členovia prestavenstva: Jozef Pavlenda, Gizela Petőová, Anna Hromadová, Júlia Haládiková, Attila Antal, Iveta Pieterová

Počet členov: 60

Zameraním organizácie je spolková činnosť a poradenstvo členom.