Oddiel karate  pri TJ SAAG Šahy

 

Predseda: Ing. Vojtech Hammerschmidt

Severná ul. č. 5, Šahy; tel.: 0903-758846

Počet členov: 52

Počet registrovaných: 22

Počet družstiev v súťaži: 3

Súťaže, v ktorých oddiel štartuje: superpohár mužov, superpohár žiakov a súťaž jednotlivcov

Podujatia, organizované oddielom: Hontiansky pohár