Telovýchovná jednota TJ SAAG Šahy

 

Adresa: E. B. Lukáča č. 5, Šahy; tel.: 036/7411214

Predseda:Imrich Gál, Szondyho 5, Šahy; tel.: 036/7412692

Podpredseda: Ing. Ján Lőwy, Sipossa 28, Šahy; tel.: 036/412303, 7412901

Oddiely: karate, tenis, stolný tenis