VOźBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2006

Vydanie voličských preukazov


Vážení občania!

 Oznamujeme Vám, že voličské zoznamy pre vožby do Národnej rady Slovenskej republiky ktoré sa konajú 17. júna 2006 /v sobotu/ od 7.00 do 22.00 hod. sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šahách v kancelárii č. 3, kde do nich môžete nahliadnu a žiada o prípadné doplnenie, opravy a zmeny. Volič, ktorý nebude môc voli vo volebnom okrsku v ktorom je zapísaný, môže požiada od 18. mája do 15. júna 2006 o vydanie voličského preukazu v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod. Ďalej oznamujeme, že podrobný rozpis okrskov nájdete na informačnej tabuli Mestského úradu v Šahách, ktoré sú totožné s predchádzajúcimi vožbami.

   

Tisztelt polgárok!

 Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választások, melyek 2006 június 17-én /szombaton/ 7.00 órától 22.óráig, lesznek megtartva, a választási jegyzékek megtalálhatók a Városi Hivatal 3-as számú irodahelyiségében, ahol munkanapokon 8 tól 15 óráig kérhetik az esetleges változások bejegyzését. Abban az esetben, ha más körzetben szeretnének választani itt kérhetik ki 2006 május 18-tól június 15-ig a szavazóigazolványt is. Továbbá értesítjük a lakosságot, hogy a választási körzetek utcákra való felosztását megtalálhatják a városi hivatal hirdetőtábláján, melyek azonosak az előző választásokéval.