VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY MESTA ŠAHY

2. decembra 2006


 

Registrovaní kandidáti na post primátora mesta Šahy

Priezvisko Meno Titul Vek Povolanie Strana - nezáv. kand. Trvalý pobyt
Bélik György   57 učiteľ Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja Šahy, A.Gyürkyho 2
Gubiš Gejza Ing. 49 kontrolór nezávislý kandidát Šahy, Záhradnícka 26
Lőwy Ján Ing. 53 ekonóm Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Šahy, A.Sipossa 28
Pál Alexander  Ing. 55 ekonóm SMER - sociálna demokracia Šahy, Nemocničná 21
Pásztor Ľudovít  Ing. 54 ekonóm nezávislý kandidát Šahy, J.Kráľa 13
Tóth Csaba MUDr. 62 lekár nezávislý kandidát Šahy, Vajanského 10
Urblik Mario   29 stolár nezávislý kandidát Šahy, Mlynská 14
Weis Dušan Ing. 51 generálny riaditeľ Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko Šahy, SNP 44
Zólyomi Ladislav  Ing. 38 elektroinžinier nezávislý kandidát Šahy, Hontianska cesta 53