VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY MESTA ŠAHY

2. decembra 2006


 

Registrovaní kandidáti na post poslanca mesta Šahy

P.č. Priezvisko Meno Titul Vek Povolanie Strana - nezáv. kand. Trvalý pobyt
1 Antalfi Július Ing. 30 stavebný inžinier nezávislý kandidát Šahy, Nemocničná 11
2 Bélik György   57 učiteľ Strana maďarskej kolície - Magyar Koalíció Pártja  Šahy, A.Gyürkyho 2
3 Bittmannová Adriana Ing. 37 ekonóm Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Šahy, J.Kráľa 15
4 Bóna Zsolt Mgr. 30 učiteľ Strana maďarskej kolície - Magyar Koalíció Pártja  Šahy, SNP 14
5 Danis Ladislav  Ing. 46 programátor Strana maďarskej kolície - Magyar Koalíció Pártja  Šahy, Podzámocká 30
6 Didi Ľudovít JUDr. 50 advokát nezávislý kandidát Šahy, A.Szokolyiho 15
7 Gál  Milan Ing. 48 elektroinžinier Strana maďarskej kolície - Magyar Koalíció Pártja  Šahy, J.Kráľa 5
8 Gregor Štefan  Ing. 38 podnikateľ nezávislý kandidát Šahy, Záhradnícka 25
9 Gubiš Gabriel   41 majster plynárenských sietí Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Šahy, J.Kráľa 45
10 Hajdú Ondrej   47 elektrotechnik Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Šahy, Bernecká 35
11 Hammersmidt Vojtech Ing. 50 pedagóg Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Šahy, Severná 5
12 Hanuska Roman   55 technik nezávislý kandidát Šahy, E.B.Lukáča 3
13 Hanuska Štefan  Ing. 56 ekonóm nezávislý kandidát Šahy, J.Thuróczyho 44
14 Kiszely Robert    49 súkr. podnikateľ nezávislý kandidát Šahy, J.Kráľa 17
15 Kolev Ivan PaedDr. 49 pedagóg nezávislý kandidát Šahy, J.Kráľa 13
16 Korpás Pavel   65 učiteľ - dôchodca Strana maďarskej kolície - Magyar Koalíció Pártja  Šahy, Vajanského 20
17 Kováč Ondrej   56 policajt v zálohe Strana maďarskej kolície - Magyar Koalíció Pártja  Šahy, J.Káľa 11
18 Koždoňová Margita   69 dôchodkyňa Združenie robotníkov Slovenska Šahy, SNP 8
19 Loch Ján   59 podnikateľ Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Šahy, J.Thuróczyho 24
20 Lőwy  Ján Ing. 53 ekonóm Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Šahy, A.Sipossa 28
21 Ľupták Jozef   31 živnostník nezávislý kandidát Šahy, J.Thuróczyho 13
22 Makovínyi Pavel RNDr. 48 geochemik nezávislý kandidát Šahy, Hlavné námestie 12
23 Martinik Ľubomír   39 podnikateľ Slobodné fórum Šahy, J.Thuróczyho 9
24 Mészáros Štefan  Mgr. 62 riaditeľ SMER - sociálna demokracia Šahy, Mládežnícka 38
25 Mikuláši Vladimír    54 technik SMER - sociálna demokracia Šahy, J.Kráľa 35
26 Moyš Erich   31 podnikateľ Strana maďarskej kolície - Magyar Koalíció Pártja  Šahy, Tabánska 5
27 Orbán Dezider Ing. 47 podnikateľ Strana maďarskej kolície - Magyar Koalíció Pártja  Šahy, J.Kráľa 9
28 Oros Zoltán   47 podnikateľ Strana maďarskej kolície - Magyar Koalíció Pártja  Šahy, A.Szokolyiho 1
29 Pálffy Dezider Mgr. 35 učiteľ Strana maďarskej kolície - Magyar Koalíció Pártja  Šahy, Parková 4
30 Penička Viliam Bc. 57 invalidný dôchodca Združenie robotníkov Slovenska Šahy, Bitúnková 7
31 Pénz Ladislav  Ing. 52 poľnohospodársky inžinier Strana maďarskej kolície - Magyar Koalíció Pártja  Šahy, J.Kráľa 43
32 Petényiová Blanka Mgr. 31 učiteľka SMER - sociálna demokracia Šahy, I.Madácha 7
33 Póczik Gábor MUDr. 34 lekár Strana maďarskej kolície - Magyar Koalíció Pártja  Šahy, SNP 27
34 Pokorný Ladislav    66 technik SMER - sociálna demokracia Šahy, Hviezdoslavova 22
35 Rédli Csaba Mgr. 42 učiteľ Kresťanskodemokratické hnutie Šahy, Gy.Szondyho 4
36 Rusnák Oskar   40 podnikateľ Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Šahy, Tabánska 4
37 Sasváry Ferdinand MUDr.,PhD. 37 lekár Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Šahy, Nemocničná 30
38 Srna Pavol Ing. 42 strojný inžinier nezávislý kandidát Šahy, B.Němcovej 6
39 Stahl Dušan   44 bezpečnostný pracovník Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Šahy, SNP 39
40 Szikora Gabriel Mgr. 47 pedagóg Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Šahy, kpt.Nálepku 2
41 Šomlo Štefan  Ing. 30 ekonóm nezávislý kandidát Šahy, gr.I.Széchenyiho 5
42 Šomló Peter MUDr. 58 lekár nezávislý kandidát Šahy, B.Bartóka 11
43 Šomlóová Beata MUDr. 53 lekár nezávislý kandidát Šahy, B.Bartóka 11
44 Šuchter Jozef Mgr. 30 pedagóg Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Šahy, Gy.Szondyho 4
45 Tóth Csaba MUDr. 62 lekár nezávislý kandidát Šahy, Vajanského 10
46 Vida Jozef Ing. 46 riaditeľ domova dôchodcov nezávislý kandidát Šahy, Petőfiho 28 
47 Weis Dušan Ing. 51 generálny riaditeľ Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko Šahy, SNP 44
48 Zolcerová Mária Mgr. 51 pedagóg Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Šahy, Agátová 21