VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY MESTA ŠAHY

2. decembra 2006


 

Vymenovanie zapisovateľov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí v meste ŠAHY

Volebné okrsky a miestnosti
1
 • Materská škola HOMOK, Šahy, Hontianska cesta č. 45

 • Valéria Pintérová, referentka MsÚ
2
 • Mestský úrad Šahy, Šahy, Hlavné námestie č. 1,

 • Szilvia Farkasová, referentka MsÚ

3
 • Cirkevná škola, Šahy, Námestie B. Bartóka č. 3,

 • Renáta Kovácsová,  referentka MsÚ

4
 • Materská škola IV, Šahy, Nám. M. R. Štefánika č. 14,

 • Margita Husáková, referentka MsÚ

5
 • Gymnázium, Šahy, Mládežnícka č. 22,

 • Klaudia Karvaiová, Ing. , referentka MsÚ

6
 • II. Základná škola – slov., Šahy, E. B. Lukáča č. 6,

 • Edita Krocsányová, referentka MsÚ   

7
 • Kultúrny dom Šahy časť Tešmák,

 • Klaudia Sasváryová, Ing. , referentka MsÚ

8
 • Kultúrny dom, Šahy časť Preseľany. 

 • Edita Tóthová, referentka MsÚ

        

16.októbra 2006

Ing. Ján Lőwy

primátor mesta Šahy