Nemocnica s poliklinikou v Šahách (nezisková organizácia)

Adresa: Hontianska cesta 49, Šahy

Tel.: 036/7411124

Nemocnica s poliklinikou v Šahách /NsP/ poskytuje ambulantnú a nemocničnú liečebno-preventívnu starostlivosť pre cca 30-tisícový región.

Kapacita nemocnice je 118 lôžok na týchto štyroch lôžkových oddeleniach:

 • interné

 • chirurgické

 • detské

 • gynekologicko-pôrodnícke

V NsP Šahy sú v rámci ambulantnej starostlivosti zriadené nasledovné ambulancie:

 • interná

 • kardiologická

 • chirurgická

 • očná – špecializovaná

 • ORL /ušno-nosno-krčná/

 • TaRCH /tuberkolóza a respiračné choroby/

 • psychiatrická

 • ortopedická

 • detská

 • neurologická - na poliklinike

 • logopedická

 • gynekologická

 • kožná

 • ambulancia liečebnej rehabilitácie

 • urologická

 • gastroenterologická

 • diabetologická

V priestoroch nemocnice sa nachádza aj súkromné oddelenie mimotelovej eliminačnej liečby dialýzy pod vedením MUDr. Miloty Paššovej pre cca 200-tisícový región.

Nemocnica zabezpečuje aj urgentnú starostlivosť prostredníctvom vozidiel RZP /rýchlej zdravotnej pomoci/, ktorá je v nepretržitej prevádzke. Číslo núdzového volania: 155, resp. 036/155.

Nemocnica s poliklinikou v Šahách v roku 2003 – podobne ako v predchádzajúcich obdobiach – bojovala o svoju existenciu, o zvládnutie finančných problémov, aby aj v tejto ťažkej hospodárskej situácii dokázala poskytnúť nemocničnú starostlivosť na požadovanej úrovni.