Súkromné ambulancie

Zabezpečeniu zdravotníckej starostlivosti napomáha aj súkromný sektor. V meste Šahy sú nasledovné súkromné ambulancie: 

 

 • pediatrické ambulancie

  • MUDr. Mária Kováčová – Šahy, SNP 23, tel:036/7412936

  • MUDr. Judita Martonová – Šahy, K. Mikszátha 12, tel:036/7413106

   

 • ambulancie praktických lekárov

  • MUDr. Terézia Gašpariková – Šahy, F. Rákócziho II. č.4, tel:036/7412420

  • MUDr. František Rusznyák – Šahy, Hviezdoslavova 17, tel: 036/7412748

  • MUDr. Ladislav Lacko – Šahy, J. Rotaridesa 18, tel:036/7413918

  • MUDr. Ladislav Blasko – Šahy, F. Rákócziho II. č. 4, tel: 036/7414027

 • odborné ambulancie

  • gynekologická ambulancia: MUDr. Karol Regász, Šahy, F. Rákócziho II. č.4, tel:036/741 3213

  • očná ambulancia: MUDr. Mária Šabová, Šahy, Hlavné nám., tel:036/7411124

  • psychiatrická ambulancia: MUDr. Artúr Ivančík, Šahy, Hontianska cesta 19, tel:036/7411455

   

 • stomatologické ambulancie

  • MUDr. Tibor Beregszászi Šahy, SNP 23, tel: 036/741 2904

  • MUDr. Jolana Bakaiová – Šahy, SNP 23, tel: 036/741 2904

  • MUDr. Eva Ferenczová – Gymnázium Šahy, Mládežnícka ul., tel: 036/7413 909

  • MUDr. Igor Doboš – ZŠ JK Šahy, Mládežnícka ul., tel: 036/778 7291