Evidencia účasti na zasadnutiach MsZ Rozpočet mesta Uznania Všeobecno-záväzné nariadenia, smernice Plán práce Mestského zastupiteľstva Mestské zastupiteľstvo Štatút mesta Mestský úrad

Žiadosti a tlačivá

Koncepcia školstva

Pripomienkovanie návrhov