VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY MESTA ŠAHY

2. decembra 2006


 

 Aktuálne informácie:

 

Výsledky volieb - volby2006vysledok.zip

TERMÍN VOLIEB:  2.decembra 2006

POČET OBYVATEĽOV: Podľa zákona 346/1900 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, mesto Šahy zverejní počet obyvateľov mesta Šahy ku dňu 1.9.2006: POČET OBYVATEĽOV MESTA ŠAHY -  8045

 
 
  • VOLIČSKÉ ZOZNAMY

    Oznamujeme Vám, že voličské zoznamy pre voľby do orgánov samosprávy mesta Šahy, ktoré sa konajú 2. decembra 2006 /v sobotu/ od 7.00 do 20.00 hod. sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šahách v kancelárii č. 3, kde do nich môžete nahliadnuť a žiadať o prípadné doplnenie, opravy a zmeny  v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod. Ďalej oznamujeme, že podrobný rozpis okrskov nájdete na informačnej tabuli Mestského úradu v Šahách, ktoré sú totožné s predchádzajúcimi voľbami.

 
  • ODOVZDANIE KADIDÁTNYCH LISTÍN
    Politické strany, hnutia, koalície a nezávislí kandidáti majú možnosť do 8.10.2006 do 24.00 hod. odovzdať kandidátne listiny do orgánov samosprávy mesta Šahy u p. Cs.Pásztora, zapisovateľa mestskej volebnej komisie v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
    V dňoch 7. a 8. októbra 2006 (sobota , nedeľa) bude zabezpečená služba na tel. čísle 0904 643 790.


  • Mestské zastupiteľstvo v Šahách na svojom 44. riadnom zasadnutí určilo pre voľby do Mestského zastupiteľstva mesta  Šahy vo volebnom období 2006-2010, 2 volebné obvody  s celkovým počtom poslancov 13, z toho podľa volebných obvodov:

- vo volebnom obvode č.1, - 12 poslancov

             do vol. obvodu č.1 budú zaradení voliči z nasledovných ulíc:

Hontianska cesta, Bitúnková, I. Madácha, L. Pongrácza, Nemocničná, Kuzmányho, Sipossa, Záhradnícka, Lesná, Bernecká, Železničná, Hlavné námestie, Tabánska,         J. Kráľa, Mlynská, Ružová, Sládkovičová, J.Jesenského, Petöfiho, 1. mája, Tešmacká cesta, Hviezdoslavova, SNP, Kapitulská, Školská, F. Rákócziho II., Podzámocká,      E. B. Lukáča, J. Rotaridesa, kpt. Nálepku, Kalvarenská, Parková, Námestie                 B. Bartóka, A.Gyürkyho, gr. I. Széchenyiho, Gy. Szondyho, J. Thuróczyho,              K. Mikszátha, Námestie M. R. Štefánika, Ľ. Štúra, Severná, Mládežnícka, Cintorínska, Obrancov mieru, Zs. Móricza, M. M. Hodžu, F.Fegyvernekiho, J. Smreka, Vinárska, Hangyás, Vajanského, Agátová, A. Kmeťa, A. Szokolyiho, Pivničná, Olvárska cesta, B.Němcovej a Gy. Thúryho.

 

- vo volebnom obvode č.2, - 1 poslanca

 do vol. obvodu č.2 budú zaradení voliči z mestskej časti Tešmák a z mestskej časti Preseľany nad Ipľom. 

 Pre voľbu primátora mesta Šahy, mesto tvorí jeden volebný obvod.


 
 

Dokumenty na stiahnutie:

Dokumenty sú vo formáte MS Word v nekomprimovanej a komprimovanej verzii.

Zákon č. 346/1990 o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie predsedu NR SR č.63/2006 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Kandidátna listina pre voľby poslancov Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva pre nezávislého kandidáta  

Kandidátna listina pre voľby poslancov Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva pre splnomocnenca politickej strany, hnutia, koalície

Kandidátna listina pre voľby starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti - pre nezávislého kandidáta

Kandidátna listina pre voľby starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti - pre splnomocnenca politickej strany, hnutia, koalície